×
hamburgericon

Når sekundene teller

JOCKEL NORGE gir deg SIKKERHET GJENNOM KVALITET!

Forhandlere i Rogaland

Anticimex AS

Besøksadresse

Forusskogen 1, 4031 Stavanger

 

Postadresse

 

Telefon: 21628427

Epost:

 

Kontaktperson:

Telefon:85445079

Epost:

 

BEDRIFTENS AKTIVITETSOMRÅDE:

Forhandler av:
Safeguard automatisk slokkeanlegg til stor kjøkken

Brann & sikkerhets service AS

Besøksadresse

Breiflåtveien 15, 4017 Stvanger

 

Postadresse

 

Telefon: 51583411

Epost:

 

Kontaktperson:

Telefon:51582399

Epost:

 

BEDRIFTENS AKTIVITETSOMRÅDE:

Forhandler av:
Safeguard automatisk slokkeanlegg til storkjøkken.

FEIERVESENET I VINDAFJORD, ETNE OG ØLEN KOMMUNER

Besøksadresse

 

Postadresse

Ølen

5580 Ølen

 

Telefon: 53766768

Epost: torsten.meinke@vindafjord.kommune.no

 

Kontaktperson:

Torsten Meinke

Telefon:91726933

Epost: torsten.meinke@vindafjord.kommune.no

 

BEDRIFTENS AKTIVITETSOMRÅDE:

Salg og service av brannslokkere, brannslanger og brammvernmateriell.
Brannvernkurs og øvelser.
Kommunalt brannvesen.

Besøksadresse

 

Postadresse

 

Telefon: 22722020

Epost:

 

Kontaktperson:

Telefon:

Epost:

 

BEDRIFTENS AKTIVITETSOMRÅDE:

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT NORWAY AS

Besøksadresse

Haugesund - Bo Øst

4262 Avaldsnes

 

Postadresse

Haugesund - Bo Øst

4262 Avaldsnes

 

Telefon: 81500325

Epost: viking-n@viking-life.com

 

Kontaktperson:

Atle Hugvik

Telefon:90404440

Epost: ahu@viking-life.com

 

BEDRIFTENS AKTIVITETSOMRÅDE:

Salg og service av brannslokkermateriell, Safeguard slokkeanlegg til kjøkken.
World Wide service på ship og offshore.

Kontakt oss

JOCKEL NORGE gir deg SIKKERHET GJENNOM KVALITET!

Jockel Norge AS har en rekke forskjellige produkter innen forebyggende brannvern og er spesialist innen dette område.

Vi har kontor på Klosterøya i Skien og lageret vårt er i Vestby.

Kontaktinformasjon