SERTIFISERTE FORHANDLERE FOR SAFEGUARD:

Her finner du våre sertifiserte forhandlere (postnummerekkefølge):

Finner du ikke noen i din nærhet, ta kontakt med Jockel Norge AS på epost: post@jockel.no eller på telefon: 918 36 768 direkte og snakk med Geir.

Sikkert Bygg
Sted: 1454 Fagerstrand
Kontakt: Katrhine Haverstadløkken
Epost: post@sikkertbygg.no
Tlf: 971 32 901
Byservice
Sted: 1523 Moss
Kontakt: Paul Ivar Myrstad
Epost: paulivarmyrstad@myrstad.org
Tlf: 915 45 389
Norsk Sikkerhetspartner AS
Sted: 1580 Rygge
Kontakt: Einar Nathan
Epost: einar@norsk-sikkerhetspartner.no
Tlf: 901 93 102
Brannverntjenesten
Sted: Engelsviken
Kontakt: Trond Andersen
Epost: trond@brannverntjenesten.no
Tlf: 951 55 456
Oppland Brann og sikkerhetsutstyr
Sted: 2848 Skreia
Kontakt: Jens Georg Sandvik
Epost: obs1@online.no
Tlf: 926 63 321
Haugs Bistand
Sted: 3080 Holmestrand
Kontakt: Jan Haug
Epost: haugbistand@c2i.net
Tlf: 928 24 801
G.K. Røe AS
Sted: 6680 Halsanaustan
Kontakt: Gunnar Kåre Røe
Epost: post@gkroe.no
Tlf: 957 81 234
Nordnorsk Brann og Sikkerhetsservice AS
Sted: 8400 Sortland
Kontakt: Dagfinn Olsen
Epost: dagfinn.olsen@c2i.net
Tlf: 916 97 480
Anticimex AS
Sted: Hele landet
Kontakt: Roger Rosenfors
Epost: roger.rosenfors@anticimex.no
Tlf: 959 47 400