MONTERING OG VEDLIKEHOLD:

Montering og vedlikehold utføres av autorisert personell som har gjennomgått opplæring i prosjektering og vedlikehold. Se oversikt her over autoriserte forhandlere.

MONTERING:

Et SAFEGUARD slokkesystem prosjekteres etter kjøkkenets beskaffenhet og etter hvilke faremomenter som er tilstede. Det viser seg at brann ofte oppstår i frityrgryten og at den forplanter seg opp i ventilasjonskanalen. Derfor er dette de viktigste stedene å sikre. Utenom disse steder vurderes de forskjellige koke/stekeapparater.

VEDLIKEHOLD:

Det utføres 2 forskjellige rutiner ved vedlikehold; 1: eier/bruker, som foretar jevnlige tilsyn og 2: årlig vedlikehold som utføres av autorisert personell og hvor det utstedes en vedlikeholdsrapport som oppbevares i stedets branndokumentasjon.