Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke‐ og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken

Omfang

Kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke‐ og stekeinnretninger hvor det benyttes  olje eller fett skal ha automatisk slokkeanlegg.

Systemkrav

Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til en relevant standard.  Minimumskrav er gitt i NFPA 17A og det skal dokumenteres at system og funksjonalitet  oppfyller krav i standarden.

Slokkeanlegget skal kunne løse ut både automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal  frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget.

Slokkemediet skal være godkjent for matfett og hindre re‐antenning etter slokking.  Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke‐ og stekeinnretninger også minimum dekke  ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav.  Ytelsen til slokkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert  sertifiseringsorgan.

Kontroll, ettersyn og vedlikehold

Produsentens bestemmelser om kontroll, vedlikehold og ettersyn av slokkeanlegget skal  følges, det skal verifiseres at dette dekker minimumskrav gitt i NFPA 17A. Standarden angir at  vedlikehold skal utføres minst halvårlig av kvalifisert personell som har gjennomgått  nødvendig opplæring av leverandøren. Kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres.

Rengjøring

Frityr, koke‐ og stekeinnretninger med filter, avtrekksvifte og kanal skal rengjøres som angitt  av produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må tilpasses angjeldende bruk.  Fettfilter må likevel som et minimum rengjøres minst hver uke, hyppigere ved behov og kanal  med avtrekksvifter må rengjøres hvert år, helt ut til det fri.

Strøm‐ og gasstilførsel

Strøm og eventuell gasstilførsel for frityr, andre koke‐ og steke innretninger skal frakobles ved  arbeidstidens slutt

Håndslokkere

I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til manuelt håndslokkeapparat, minimum 6  liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS‐EN 3.   Plassering av slokker skal være merket, fastmontert, lett synlig og lett tilgjengelig.   Håndslokker skal kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person.

Opplæring

Berørt personell skal gjennomføre opplæring i virkemåte, bruk av automatisk slokkeanlegg  med manuell utløsning og slokking med manuelt håndslokkerapparat.  Opplæringen skal inkludere aktuelle bestemmelser i denne sikkerhetsforskriften og  leverandørens anbefalte rutiner etter utløst slokkeanlegg.

Last ned:

Kontakt

JOCKEL NORGE gir deg SIKKERHET GJENNOM KVALITET!
Jockel Norge AS har en rekke forskjellige produkter innen forebyggende brannvern og er spesialist innen dette område.Vi har kontor på Klosterøya i Skien og lageret vårt er i Vestby.

Kontaktinformasjon

Tusen takk! Din beskjed er sendt
Oops! Something went wrong while submitting the form.